Repülés, haditechnika, geopolitika, hülyeségeken csámcsogás. Mint a bazárban. :)

szerda, május 17, 2006

Ez is egy vélemény...

Az utóbbi hónapok egyik, khm, legérdekesebb cikkét találtam meg a Népszabadság Online-on. Szőcs László a Hirsi Ali-ügyet „tudósította”. Mit mondjak, érdekes stílusban és a tények még érdekesebb kezelésével, bemutatásával – vagy éppen elhallgatásával.

Az újságírót több aprócska tény sem zavarta sommás és könnyű kézzel írt ítéletének megalkotásában. Többek között azt az aprócska tényt is elfelejtette közölni a NOL olvasóival, hogy Ayaan Hirsi Ali az 1992-es menekültkérelmét alátámasztó történet keletkezését, annak „fabrikált” mivoltát többször és több helyen is nyilvánosan ismertette az elmúlt esztendők során, többek között a holland nemzeti televízió adásában.
Az újságíró elfelejtette (biztosan azért, mert szóra sem érdemes) azt az aprócska tényt közölni, hogy Ayaan Hirsi Ali-t a roppant toleráns és bátor saját szomszédjai ebrudalták ki a saját lakásából a holland bíróság közreműködésével.
Egyenesen felháborítónak tartom a következő mondatot: „A szomáliai születésű, s az iszlám vallásból önként kihátrált Hirsi Ali egy tavalyelőtti amszterdami politikai gyilkosság nyomán világhírre tett szert.”
Először is, szabadjon halkan jeleznem: a hölgy nem 2004-ben, hanem már 2002-től meglehetőst ismertségre tett szert, minimum Európában. Szeretném felhívni Szőcs úr figyelmét arra, hogy Hirsi Ali már jóval a Theo van Gogh-gyilkosság időpontja előtt az iszlám kemény kritikusaként, a szólásszabadság egyik éles hangú holland élharcosaként volt ismert.
Másodszor: az újságíró szóhasználata kifejezetten sértő: az „iszlám vallásból önként kihátrált” szókapcsolat használata számomra azt feltételezi, hogy az újságíró nagyjából nulla információval rendelkezik mind Hirsi Ali életútjáról, mind az iszlám vallásról. Ez előbbi feltételezésemet a cikk több helyen is megtámogatja. A szókapcsolat, jegyzem meg halkan, pusztán Hirsi Ali-ra nézve is lealacsonyító, sértő.
Az újságíró, mint fentebb jeleztem, valótlant állít cikkében: „Mint kiderült, Hirsi Ali sem magára nézve, sem Szomáliára nézve nem mondott igazat, amikor 1992-ben beadta menekült-, majd állampolgársági kérelmét.”
Felvilágosítanám Szőcs urat, Ayaan Hirsi Ali saját nyilatkozatával: „2002-ben beszéltem a nemzeti televízióban az érkezésem körülményeiről, s azt [is] mondtam , hogy egy olyan történetet készítettem, mely lehetővé tette, hogy menekültstátuszt kapja. A TV-adás óta ezt több tucatszor megismételtem, a holland és a nemzetközi médiában is.”
Szőcs László úr állítása ebben az esetben nem állja meg a helyét. Úgy is fogalmazhatnék: nem írt igazat.
Szőcs László úr cikkében egy sor sem említi azt, hogy Ayaan Hirsi Ali folyamatosan és kitartóan küzd minden lehetséges fórumon a mozlim nők elnyomása ellen, az iszlám „törvénykezés”, a sharia esztelen használata ellen, szót emel a muzulmán vallás reformja és a multikulturális társadalmi eszmény mellett. Valahogy ezek a roppant fontos és Hirsi Ali megítélését pozitív irányba befolyásoló tények kimaradtak Szőcs úr tudósításából. Vélhetően véletlenül, a tendenciózus ferdítést, elhallgatást fel sem merem tételezni.
Hasonlóképp kimaradt a tudósításból az is, hogy bizony meglehetős elégedettség kíséri a politikus kiutasítását – s merő véletlenségből ez véletlenül egyes mozlim csoportokra jellemző.
Kimaradt Szőcs úr tudósításából, hogy a holland kormányon, parlamenten és a liberális VVD párton belül is igen heves, viharos vitát váltott ki az intézkedés.

Nos, kedves Szőcs László, ha én a holnapi sajtóműfaj-elmélet vizsgámat az Ön cikkének megfelelő stílusban és szellemiségben (segítek: tárgyilagos tájékoztatás, semleges tudósítói magatartás, a tények bemutatása, stb.) kísérelném meg letenni, akkor az automatikus UV-t jelentene.
Idézném tananyagom talán leginkább idevágó mondatát: „A tudósító legfontosabb feladata, hogy az általa feldolgozott eseményt a maga teljességében, valósághűen, az összes körülményt figyelembe véve, figyelemmel az összefüggésekre és a háttérre is, a maga totalitásában dolgozza fel.”

De lehet, hogy én tudom rosszul...

2 Comments:

Anonymous Névtelen said...

Great site loved it alot, will come back and visit again.
»

11:33 de.

 
Anonymous Névtelen said...

I say briefly: Best! Useful information. Good job guys.
»

7:09 du.

 

Megjegyzés küldése

<< Home